Blog agencji interaktywnej NetArch

 
00.06, 28 Luty, 2009
 
  Analiza ekspercka serwisów www

E-marketing Ninjas -  optymalizacja i audyt stron„Szacuje się, że aż 60% błędów w serwisie może zostać wykrytych podczas analizy dokonanej przez specjalistów ds. użyteczności.”

Ocena heurystyczna, jest popularną i stosunkowo tanią metodą analizy użyteczności serwisów internetowych, która w szybkim czasie dostarcza niezbędnych informacji do ulepszenia i wprowadzenia niezbędnych poprawek do testowanego serwisu.Jest to metoda jakościowa i opiera się jedynie na subiektywnych wnioskach specjalistów odpowiedzialnych za ocenę. Eksperci oceniają serwisy internetowe bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu oraz oceniając serwis zgodnie z określonymi zasadami, czyli heurystykami. Heurystyki są tworzone przez specjalistów, a ich lista jest zgodna z aktualnymi trendami tworzenia serwisów www i analizą zachowań użytkowników w Internecie. Podczas analizy eksperckiej uwzględnione są wszystkie uznane standardy w zakresie projektowania i tworzenia stron internetowych oraz badania użyteczności i funkcjonalności podobnych serwisów.

Metodę oceny eksperckiej stosuje się przede wszystkim w audycie użyteczności małych i średniej wielkości serwisów internetowych. Przede wszystkim jest to związane z nieduża ilości testowanych podstron i mniejszym budżetem takich projektów. Czasem tę metodę stosuje się we wstępnych etapach projektowania serwisu w  celu wykonania wstępnej oceny jakości użytkowej. Dzięki audytowi można szybko wskazać nieużyteczne elementy i błędy na stronie oraz stworzyć rekomendacje, jak należy przeprojektować, żeby badany projekt był zrozumiały i wygodny w użyciu dla odbiorców, a jednocześnie spełniał swoje cele. Dobrze przygotowany audyt użyteczności powinien być zrobiony przez specjalistę zewnętrznego , który nie brał udziału w projekcie. Użytkownicy postrzegają witrynę inaczej niż jej autorzy, którym brak dystansu do własnego projektu.

Badając wspólnie z Maćkiem użyteczność serwisu www.domeria.pl korzystaliśmy właśnie z analizy eksperckiej. Plan naszych działań oparliśmy na procesie przygotowania oceny heurystycznej serwisów internetowych, znakomicie opisanym w książce „Projektowanie nawigacji strony WWW, Optymalizacja funkcjonalnosci witryny” James Kalbach.

Plan działań wyglądał nastepująco:

1. Przygotowania

  • zaznajomienie się z kluczowymi stronami witryny;
  • określenie zasad oceny. (warto przy tym uwzględnić funkcje witryny i kontekst użytkownika);
  • uzgodnienie kluczowych obszarów z treścią i funkcji przeznaczonych do oceny.
  • analiza konkurencyjnych serwiów internetowych

2. Wykonanie

  • analiza każdej strony serwisu pod kątem wszystkich heurystyk. W tym kroku robiliśmy notatki i zrzuty, ekranu aby przygotować materiał do poparcia wniosków w czasie ich późniejszej prezentacji w raporcie;
  • w przypadku każdej heurystyki określiliśmy poziom problemów w skali od 1 do 3, aby w raporcie od razu zasugerować projektantom wagę popełnionych błedów w użyteczności.

3. Konsolidacja

  • omówilismy odkrycia z innymi osobami dokonującymi oceny, nawet cząstkowej, gdyż każda uwaga jest bardza ważna;
  • wykryliśmy wady serwisu, opisaliśmy dobre rozwiązania. Podsumowaliśmy je w raporcie;
  • przygotowaliśmy propozycje rozwiązania określonych problemów

Sebastian Suma
 
 
 
 
 
Zostaw komentarz