Informacja o plikach Cookies:
Nasz serwis internetowy używa informacji zapisanych za pomocą plików Cookies, między innymi w celu analizy statystyk ruchu na stronie. Więcej informacji - w tym pomoc jak zablokować cookies na naszej stronie - znajdą Państwo na stronie o Cookies
 
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - SYSTEM B2B

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie Systemu B2B obsługi i serwisu systemu e-commerce AtomStore udostępnianego w modelu SaaS”

Informacje na temat zamawianego systemu
System ma zostać udostępniony klientom firmy NetArch będącym użytkownikami AtomStore, oprogramowania B2B w modelu SaaS. Oprogramowanie to umożliwi partnerom składanie zleceń i ich wycenę, otrzymywanie raportów z postępu prac, rozliczanie i otrzymywanie faktur a także monitoring płatności.

Dzięki wdrożeniu systemu B2B w pełni zautomatyzowane zostaną następujące procesy:
  • Składanie i wycena zleceń
  • Raportowanie
  • Rozliczanie i fakturowanie
  • Monitoring płatności
  • Księgowanie płatności


Przedmiot zamówienia
Prosimy o przedstawienie oferty na następujące prace związane z realizacją systemu informatycznego:
Opracowanie specyfikacjisystemu informatycznego (opis funkcjonalności oraz wymagania co do wydajności systemu)
Sprzedaż licencji Systemu B2B obsługi i serwisu systemu e-commerce AtomStore udostępnianego w modelu SaaS.

Opis wymagań w zakresie funkcjonalności systemu
Zamawiany system będzie musiał realizować następujące funkcje:

Moduł składania zleceń
- lista zleceń
- formularz dodawania zlecenia
- formularz wyceny
- przydzielanie zleceń do programistów
- załączniki i status zleceń

Raportowanie zleceń
- dostęp do zleceń dla programistów
- raportowanie postępu
- moduł akceptacji (zamknięcia) realizacji wdrożenia i przekazanie do rozliczenia

Rozliczanie i fakturowanie
- definiowanie pakietów usług
- sprawdzanie poziomu wykorzystanych usług abonamentowych (dysk, ilość wyświetleń strony, wielkość bazy)
- sprawdzanie poziomu wykorzystania pakietów programistycznych
- zestawienia zrealizowanych usług (abonamentowych, dodatkowych)
- generowanie faktur

Monitorowanie płatności
- zestawienie faktur niezapłaconych
- automatyczne przypomnienia
- ostrzeżenia o niezapłaconych fakturach w panelu AtomStore

Moduł księgowania płatności
- moduł łącznika analizujący plik zestawienia płatności na koncie bankowym i przypasowujący płatności do faktur

Wymagania technologiczne:
system powinien pracować na serwerach Apache, MySQL i być napisany w języku PHP lub Python
o ile to możliwe, należy zaprojektować formaty wymiany danych w technologi SOAP lub XML

Na ofercie proszę o podanie:
- ceny netto i brutto
- terminu ważności oferty
- warunków płatności
- terminu realizacji zamówienia

Kryteria oceny oferty:
najniższa cena – 100 %

Istotne postanowienia umowy:
termin realizacji – 30 grudzień 2014
Zamawiający ma prawo naliczyć karę za opóźnienia w realizacji umowy wynikające z winy Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia za każdy miesiąc opóźnienia
płatności regulowane będą przez Zamawiającego przelewem na rachunek Wykonawcy podany na fakturze, w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania faktury
Wykonawca przekaże Zamawiającemu wyłączną licencje na stworzony system - z prawem do modyfikacji i rozwoju kodu systemu
ofertę należy złożyć do 1 września 2014 – oferty złożone w terminie późniejszym nie będą uwzględnianeKonkurs ofert na wykonanie:“Systemu B2B wspierającego świadczenie usług marketingu internetowego”

Firma NetArch Pluteck Suma Sp.J. ogłasza konkurs na wykonanie systemu B2B wspierającego świadczenie usług marketingu internetowego, na który będą się składać nastepujące moduły:
- moduł sprawdzania pozycji.
- moduł raportowania online
- moduł fakturowania
- moduł premie i zadania
- moduł integracji z Google
- moduł dynamicznego zarządzania linkami, stopkami, treścią oraz moduł kosztów.


Wszystkie powyższe moduły systemu są z sobą ściśle połączone, korzystają ze wspólnych danych i uzupełniają się funkcjonalnie.

Technologia wykonania systemu:
MySQL 5.5
PHP 5.3 (plus zgodność z PHP 6)
Framework Cake PHP 1.3 (gotowosc do migracji do Cake 2.0)

Warunki licencji:
Właścicielem praw autorskich do systemu B2B wspierającego świadczenie usług marketingu internetowego będzie Zamawiający, co umożliwi wewnętrzny rozwój, kopiowanie oraz odsprzedaż systemu. Prawa do systemu muszą być nieograniczone czasowo.

Gwarancja:
Wykonawca musi udzielić minimum rocznego okresu gwarancji liczonego od dnia odbioru przez Zamawiającego, potwierdzonego protokołem odbioru.

Projekt System B2B wspierający śwaidczenie usług marketingu internetowego otrzymał dofinansowanie przyznane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B".

Firmy chętne do wzięcia udziału w przetargu proszone są o zgłoszenie swojego udziału w przetargu na adres mailowy biuro@netarch.com.pl. Po otrzymaniu zgłoszenia zostanie wysłana specyfikacja systemu z opisem wymagań i poszczególnych elementów systemu.

Oferta powinna przedstawiać wycenę wykonania systemu z podziałem na poszczególne moduły. W ofercie powinien być zawarty koszt kreacji graficznej interfejsu systemu.

Termin składania ofert upływa 20.08.2011 r.
--------------------------------


W latach 2011-2013 firma "NetArch" Plutecki, Suma Sp. J. realizuje projekt:
"Systemu B2B wspierający świadczenie usług marketingu internetowego".

Projekt został wsparty przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 - Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość.--------------------------------


W latach 2010-2011 "NetArch" Plutecki, Suma Sp. J. zrealizował projekt:
"Mercato - automatyzacja handlu hurtowego i detalicznego".

Projekt został wsparty przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 - Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.


Strona projektu dostępna jest pod adresem www.mercato.biz.pl.


Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość.


netarch na facebooku     blog tematyczny: marketing internetowy     Agencja SEM - e-marketing, pozycjonowanie stron, kampanie Adwords AtomStore - system e-commerce klasy premium Google Partner
Agencja interaktywna NetArch
e-mail: biuro@netarch.com.pl
Kraków tel: 012 398 78 00
Białystok tel: 085 743 60 70
Warszawa tel: 022 205 00 43
Polityka prywatności  |  Kim jesteśmy | Blog | Portfolio | Case Studies | Kariera | Dla mediów | Kontakt | Mapa strony